Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost INOVAPRO d.o.o. za projektiranje, inženjering i konzalting

NAZIV PROJEKTA

Učinkovitim poslovnim procesima do učinkovitih rješenja u projektiranju

KORISNIK PROJEKTA

INOVAPRO d.o.o. za projektiranje, inženjering i konzalting, Retkovec III 15/B, Zagreb

O PROJEKTU

Unaprjeđenje poslovnih procesa u INOVAPRO d.o.o. i digitalizacija će doprinijeti povećanju konkurentnosti, smanjenju troškova i optimalnijem i racionalnijem poslovanju. Projekt će rezultirati učinkovitom organizacijom i unaprjeđenjem poslovnih procesa unutar poduzeća te u vođenju projekata klijenata. To će pak omogućiti novo zapošljavanje i povećanje prihoda od prodaje.
Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

 1. Implementacija IKT poslovnog rješenja za optimizaciju poslovanja projektantskog ureda
 2. Nabava IKT opreme potrebne za optimizaciju poslovanja projektantskog ureda
 3. Edukacija djelatnika o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji
 4. Upravljanje projektom
 5. Promidžba i vidljivost

Potporom iz EU fonda osigurat će se dodana vrijednost u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje ciljeva projekta te u opsegu i kvaliteti aktivnosti.

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je povećanje učinkovitosti poduzeća kroz upravljanje financijskim i ljudskim resursima kroz informatizaciju i povezivanje poslovnih procesa implementacijom IKT rješenja i nabavom odgovarajuće IKT opreme.

Očekivani rezultati projekta su:

 • implementiran IKT sustav za optimizaciju poslovanja projektantskog ureda
 • nabavljena IKT oprema za optimizaciju poslovanja projektantskog ureda
 • zaposlenici Inovapro educirani o ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji
 • osigurana vidljivost EU potpore projektu
 • osigurana EU potpora projektu

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 307.722,50 kuna.
Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 156.635,00 kuna .
S obzirom da ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 240.978,00 kuna , sufinanciranje Europske unije pokriva 65% prihvatljivih troškova projekta.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Razdoblje provedbe projekta je od 01.12.2019. do 01.06.2020. godine.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Projektni tim čine:

 • voditelj projekta - Tomislav Gašparović, Inovapro d.o.o.
 • koordinator projekta – Ivana Horvat, vanjski stručnjak za pripremu i provođenje postupaka nabave i vođenje projekta (STUDIJA, obrt za poslovno savjetovanje i usluge)

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr .

Detalje o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija možete pronaći na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ .