Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost INOVAPRO d.o.o. za projektiranje, inženjering i konzalting

NAZIV PROJEKTA

sinSfab

KORISNIK PROJEKTA

INOVAPRO d.o.o. za projektiranje, inženjering i konzalting, Bani 73, Buzin, Zagreb

PARTNER NA PROJEKTU

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 5, Zagreb

O PROJEKTU

Cilj projekta je stvaranje inovativnog proizvoda "sinSfab" u svrhu modernizacije uporabe materijala pri dovršavanju fasada u zgradarstvu, kao i uporabe materijala kao specifičnog izolacijskog materijala u drugim područjima (industrijske i ostale gradnje). Projekt uključuje faze industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja. Očekivani rezultat predstavlja novi iskorak u području istraživanja i razvoja, jer je riječ o proizvodu koji je nov za globalno tržište, a također i nov za poduzetnika. Projekt doprinosi S3 TPP-u Energija i održivi okoliš - PTPP Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali. Proizvodnja sinSfab-a je sigurno, ekonomski izvedivo, ekološko i društveno prihvatljivo rješenje.
Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

 1. industrijsko istraživanje
 2. eksperimentalni razvoj
 3. početna ulaganja u materijalnu imovinu
 4. doprinos horizontalnim politikama
 5. upravljanje projektom
 6. promidžba i vidljivost

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je stvaranje inovativnog materijala/proizvoda (sinSfab-a) u svrhu modernizacije uporabe materijala/proizvoda pri dovršavanju fasada u zgradarstvu, kao i uporabe proizvoda kao specifičnog izolacijskog materijala u drugim područjima (industrijske i ostale gradnje). Rezultat projekta doprinijet će strukturnoj promjeni kod Korisnika, jer istraživanje, razvoj i inovacija sinSfab-a utječu da Korisnik želi pokrenuti proizvodnju pored isključivo uslužne djelatnosti koju je dosad obavljao. Ovaj projekt je nova inicijativa u sljedećim segmentima lanca vrijednosti energetske učinkovitosti: korištenju otpada kao resursa (sirovine), korištenju nove tehnologije u proizvodnji i proizvodnji novog termoizolacijskog materijala kojemu je svrha povećanje energetske učinkovitosti.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.074.737,51 kuna. Prihvatljivi troškovi projekta iznose 5.676.862,51 kuna.
Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 3.857.066,08 kuna .

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Razdoblje provedbe projekta je od 01.03.2021. do 01.09.2023. godine.

Projekt sadrži sljedeće Faze istraživanja i razvoja:

 • industrijsko istraživanje, koje se provodi od 01.03.2021. do 01.03.2023. godine
 • eksperimentalni razvoj, koji se provodi od 01.03.2023. do 01.09.2023. godine

Istraživački tim čine:

 • zaposlenici Korisnika – INOVAPRO d.o.o.:
  • prof.dr.sc. Stanko Uršić
  • Tomislav Gašparović
  • Ante Čikotić
  • Mladen Žužić
  • Petar Lukičević
  • Ivica Buljubašić
 • zaposlenici Partnera - Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu:
  • prof.dr.sc. Zdravko Schauperl
  • prof.dr.sc. Branko Bauer
  • prof.dr.sc. Krešimir Grilec
  • Ivana Bunjan, mag.ing.met.
  • Daniel Pustički, mag.ing.mech.
  • Dalibor Viderščak, mag.ing.mech.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Projektni tim za upravljanje projektom čine:

 • voditelj projekta - Tomislav Gašparović, Inovapro d.o.o.
 • financijski voditelj projekta – Ivana Horvat, vanjski stručnjak za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima i nabavu (STUDIJA, obrt za poslovno savjetovanje i usluge)

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr .

Detalje o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija možete pronaći na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ .